Cambel

65 tekstów – auto­rem jest Cam­bel.

sen, płacz, sen i zno­wu budzę się ! Czy to tyl­ko sen ? Pat­rze obok, nies­te­ty nie. Zno­wu płacz, i pie­cze­nie w klat­ce pier­siowej. Wszys­tko przy­pomi­na, że jeszcze wczo­raj tu byłeś. Wczo­raj było os­tatnie, nasze os­tatnie wczo­raj.

Ile jeszcze ta­kich no­cy ? Myśle, że wiele . 

myśl • dzisiaj, 16:26

Idz na­wet przez ogień jeśli jes­teś cze­goś pewien. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 września 2017, 10:55

W środ­ku krzycze tak głośno, a nikt nie słyszy. Na­wet Ty który jes­teś najbliżej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 września 2017, 16:42

chciałam tak zaw­sze biec pod wiatr Nie liczyć dni, ciągle zmieniać twarz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 sierpnia 2017, 01:44

I zno­wu te sny, one chy­ba wszys­tko wiedzą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lipca 2017, 10:48

Chcę zniknąć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lipca 2017, 19:19

Nie możemy poz­wo­lić by pękało nam ser­ce, tyl­ko dla­tego że ktoś już nie chce nas zro­zumieć.
Czas sam we­ryfi­kuje dla nas ludzi którzy po­zos­tają w naszym życiu, nie trzy­maj się kur­czo­wo ko­goś, kto już nie pat­rzy w Two­je serce. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2017, 18:23

A w głowie wciąż mam ty­le słów ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 czerwca 2017, 20:53

Może to już czas, by się zbierać ? I tak wyjątko­wo długo za­sie­działam się.. 

myśl • 4 czerwca 2017, 10:44

Zaczeło się, od roz­paczy i tęskno­ty, a kończy się tyl­ko na rozpaczy. 

myśl • 3 czerwca 2017, 19:47

Cambel

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cambel

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:26Cambel do­dał no­wy tek­st sen, płacz, sen i [...]

14 września 2017, 20:39Cris sko­men­to­wał tek­st Idz na­wet przez ogień [...]

14 września 2017, 14:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Idz na­wet przez ogień [...]

14 września 2017, 11:07JaJo sko­men­to­wał tek­st Idz na­wet przez ogień [...]

14 września 2017, 10:55Cambel do­dał no­wy tek­st Idz na­wet przez ogień [...]

11 września 2017, 17:07batram sko­men­to­wał tek­st W środ­ku krzycze tak [...]

11 września 2017, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st W środ­ku krzycze tak [...]

11 września 2017, 16:42Cambel do­dał no­wy tek­st W środ­ku krzycze tak [...]

1 sierpnia 2017, 15:46Indygoo sko­men­to­wał tek­st chciałam tak zaw­sze biec [...]

1 sierpnia 2017, 08:22Irracja sko­men­to­wał tek­st chciałam tak zaw­sze biec [...]