Cambel

91 tekstów – auto­rem jest Cam­bel.

I taką siebie lu­bię najbardziej. 

myśl • 18 lutego 2018, 01:19

Mogę czy­tać Cię, jak ulu­biona ksiaz­ke jak jes­tes obok wiem, ze wszys­tko bedzie dob­rze, Jes­tem wol­na tyl­ko z nim... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 lutego 2018, 23:50

Jed­nak mo­je ser­ce wciąż żyje. ;* 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 lutego 2018, 00:37

A kiedy wra­casz, wra­ca la­to cho­ciaż na szy­bach mróz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lutego 2018, 23:00

Tak piek­nie mówisz o miłości 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2018, 23:04

Pachną mi ra­miona, wlo­sy tez. To za­pach wczoraj. 

myśl • 21 stycznia 2018, 11:08

CHCE ABY TE SNY W KON­CU ODESZLY. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 stycznia 2018, 13:56

Łat­wo mi pi­sać o miłości, bo pragnę kochać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2017, 22:01

Pier­wsze swieta osob­no. Pekam. 

myśl • 24 grudnia 2017, 09:31

Nie chce kon­taktu przy­pad­ko­wego, tyl­ko bliskości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 grudnia 2017, 16:46

Cambel

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

18 lutego 2018, 01:19Cambel do­dał no­wy tek­st I taką siebie lu­bię [...]

14 lutego 2018, 23:50Cambel do­dał no­wy tek­st Mogę czy­tać Cię, jak [...]

5 lutego 2018, 00:37Cambel do­dał no­wy tek­st Jednak mo­je ser­ce wciąż [...]

1 lutego 2018, 23:00Cambel do­dał no­wy tek­st A kiedy wra­casz, wra­ca [...]

1 lutego 2018, 12:11Cambel sko­men­to­wał tek­st Tak piek­nie mówisz o [...]

1 lutego 2018, 00:42NewPerson sko­men­to­wał tek­st Tak piek­nie mówisz o [...]

31 stycznia 2018, 23:04Cambel do­dał no­wy tek­st Tak piek­nie mówisz o [...]

21 stycznia 2018, 11:08Cambel do­dał no­wy tek­st Pachną mi ra­miona, wlo­sy [...]

17 stycznia 2018, 16:05jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st CHCE ABY TE SNY [...]

16 stycznia 2018, 19:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHCE ABY TE SNY [...]